کمکهای خیریه

در گیتی حساب همه به هم کمک کنیم

احساس خوبی که با خرید در گیتی حساب تجربه می‌کنید، دوبرابر می‌شود! در صورت تمایل  با هر خرید، 40% از مبلغ شما به نیازمندان و سازمان‌های خیریه اختصاص پیدا می‌کند ، اگر تمایل دارید مستقیماً به سازمان خیریه مورد نظرتان کمک کنید، می‌توانید مبلغ مورد نظر را به حساب آن واریز کنید و سپس فیش آن را برای ما ارسال و با تخفیف ویژه 40% لذت خرید را تجربه کنید و احساس خوبی از کمک به نیازمندان را برای خود به ارمغان آورید .
خانهآموزشمحصولاتتماس با ما