آموزش استانداردهای حسابداری

به طور کلی مجموعه ای از استانداردها، اصل ها و رویه های مشترک حسابرسی را، استانداردهای حسابرسی مینامند، که در واقع پایه و اساس روش های حسابداری را تشکیل می دهند. با اجرای این اصل ها می توان گزارش های مالی را یکسان سازی نمود. 

امروزه در حوزه حسابداری، گزارش هایی را می توان قابل قبول عنوان کرد که استانداردهای حسابداری در آنها لحاظ شده باشد. به همین دلیل آشنایی با استانداردهای حسابرسی و خرید پکیج آموزش استانداردهای حسابرسی گیتی حساب، برای افرادی که قصد ورود به بازار کار را دارند ضرورت دارد.

در زمینه حسابداری، استانداردهای حسابداری به مجموعه ای از قوانین و مقررات اطلاق می شود که حسابداران باید به آنها پایبند باشند. این استانداردها اصول اساسی را تعیین کرده و به حسابداران کمک می کنند تا بدون مشکل حسابرسی ها را انجام دهند. ارائه گزارش های مالی بر اساس این استانداردها الزامی است و در غیر این صورت از آنها پذیرفته نمی شود.

آموزش حسابداری حقوق و دستمزد

مزایای استانداردهای حسابداری چیست؟

در ادامه به برخی از مهم ترین مزایای استانداردهای حسابداری اشاره می شود:

  • تأیید گزارش ها: افرادی که مسئول بررسی صورت های مالی و گزارش های شرکت ها و سازمان ها هستند، این کار را بر اساس استانداردهای حسابداری انجام می دهند. اگر حسابدار یک شرکت این استانداردها را رعایت کند، گزارشات ارائه شده تأیید می شوند.
  • ارزیابی رقبا و شرکا: برای کسب وکارهای کوچک که می خواهند عملکرد رقبا یا افرادی که در مسیر شغلی شان با آن ها همکاری می کنند را بررسی کنند، استانداردها به آن ها کمک می کنند تا اطمینان حاصل کنند شرکت مقابل در چه وضعیتی است و امور مالی آن چگونه است.
  • ایجاد دقت در اندازه گیری زمان انجام امور مالی: استفاده از مهمترین استانداردهای حسابداری به شرکت ها کمک می کند تا زمان انجام امور مالی مختلف را به صورت دقیق مشخص و اندازه گیری کنند.

اهمیت استانداردهای حسابداری چیست؟

عدم وجود استانداردهای حسابداری موجود در سایت سازمان حسابرسی، باعث ایجاد مشکلات زیادی در فرآیند حسابرسی سازمان ها، شرکت ها و کسب و کارهای مختلف می شود. در حالی که استانداردهای حسابداری به عنوان مجموعه ای از معیارها و راهنمایی ها عمل می کنند، عدم وجود آنها باعث ناکارآمدی و عدم دقت در تهیه گزارشات مالی می شود. این استانداردها به عنوان معیارهای اساسی برای تهیه گزارشات مالی، محاسبات دقیق و اطمینان از صحت اطلاعات مالی عمل می کنند.

بدون استفاده از آموزش استانداردهای حسابداری، مقایسه و ارزیابی گزارشات مالی با یکدیگر دشوار می شود و این موضوع ممکن است به اشکال مختلف مشکلات مدیریتی منجر شود. به عنوان مثال، در حین محاسبه حقوق و دستمزد و تهیه گزارشات مربوط به آن، لزوم رعایت معیارها و استانداردهای خاص اجتناب ناپذیر است تا گزارشات نهایی دقیق و قابل اعتماد باشند. استفاده از استانداردهای حسابداری باعث توسعه و تسهیل فرآیند حسابرسی و تهیه گزارشات مالی می شود.

استانداردهای حسابداری به چه کار می آیند؟

اصلی ترین کاربرد استاندارد های حسابداری به زبان ساده آنجایی است که شما میتوانید با رعایت استانداردهای حسابرسی در آینده به سادگی به گزارش های مالی خود استناد کرده و از اطلاعات آن استفاده نمایید. علاوه بر این، سازمان ها و نهادهای نظارتی تنها با استناد به گزارش های استاندارد حسابداری است که می توانند از صحت اطلاعات در دست خود مطمئن شوند.

با توجه به مطالب ذکر شده، حتما متوجه اهمیت استانداردهای حسابداری در کسب و کارهای مختلف، سازمان های حسابرسی، بانک ها و … شده اید. در این بخش به تفکیک استانداردهای ایران از استانداردهای بین المللی و تفاوت این دو میپردازیم:

استانداردهای حسابداری ایران

استانداردهای حسابرسی در ایران برای یکسان سازی حسابرسی اجرا می شود که مهمترین آنها عبارتند از:

استاندارد حسابداری شماره ۱: مفاهیم نظری گزارشگری مالی
استاندارد حسابداری شماره ۲: نحوه ارائه صورت های مالی
استاندارد حسابداری شماره ۳: صورت جریان های نقدی
استاندارد حسابداری شماره ۴: حسابداری ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی
استاندارد حسابداری شماره ۵: رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
استاندارد حسابداری شماره ۸: حسابداری موجودی مواد و کالا
استاندارد حسابداری شماره ۹: حسابداری پیمان های بلندمدت
استاندارد حسابداری شماره ۱۰: حسابداری کمک های بلاعوض دولت
استاندارد حسابداری شماره ۱۱: دارایی های ثابت مشهود
استاندارد حسابداری شماره ۱۲: افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
استاندارد حسابداری شماره ۱۳: حسابداری مخارج تامین مالی
استاندارد حسابداری شماره ۱۴: نحوه ارائه دارایی های جاری و بدهی های جاری
استاندارد حسابداری شماره ۱۵: حسابداری سرمایه گذاری ها
استاندارد حسابداری شماره ۱۶: تسعیر ارز
استاندارد حسابداری شماره ۱۷: حسابداری دارایی های نامشهود
استاندارد حسابداری شماره ۲۱: حسابداری اجاره ها
استاندارد حسابداری شماره ۲۲: گزارشگری میان دوره ای
استاندارد حسابداری شماره ۲۴: گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره برداری
استاندارد حسابداری شماره ۲۵: گزارشگری برحسب قسمت های مختلف
استاندارد حسابداری شماره ۲۶: فعالیت های کشاورزی
استاندارد حسابداری شماره ۲۹: فعالیت ساخت املاک
استاندارد حسابداری شماره ۳۰: سود هر سهم
استاندارد حسابداری شماره ۳۲: کاهش ارزش دارایی ها
استاندارد حسابداری شماره ۳۴: رویه های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات
استاندارد حسابداری شماره ۳۵: مالیات بر درآمد
استاندارد حسابداری شماره ۳۶: ابزارهای مالی: ارائه
استاندارد حسابداری شماره ۳۷: ابزارهای مالی: افشا
استاندارد حسابداری شماره ۴۲: اندازه گیری ارزش منصفانه

 استانداردهای حسابداری بین المللی

در حسابداری بین المللی، استانداردها و اصول حسابداری تمامی کشورها در نظر گرفته می شود. در صورتی که حسابدار قصد آموزش استانداردهای حسابداری بین المللی را داشته باشد، لازم است با قوانین و اصول این کشورها آشنا شود. در حالت کلی، حسابداری بین المللی شامل مجموعه ای از روش ها و اصول حاکم بر تمامی کشورها است.

حسابداری چند ملیتی و یا بین المللی در حقیقت، سیستمی جهانی است که تمامی کشورهای دنیا آن را قبول دارند و تاییدش می کنند. به همین دلیل کاربرد و روش های آن، قابلیت استفاده در هر جایی را دارد.

همچنین، در آموزش استانداردهای حسابداری بین المللی، استانداردها و اصول حسابداری تمامی کشورها در نظر گرفته می شوند. برای یادگیری حسابداری بین المللی، آشنایی با قوانین و اصول مختلف کشورها ضروری است. حسابداری بین المللی شامل مجموعه ای از روش ها و اصول حاکم بر تمامی کشورهاست و به عنوان یک سیستم جهانی شناخته می شود که تمامی کشورها آن را قبول و تایید می کنند. این موضوع باعث قابلیت استفاده از آن در هر نقطه ای از جهان می شود.

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و جهان

آموزش استانداردهای حسابداری بین المللی که به اختصار IFRS نامیده می شود از بسیاری جهات مشابه با استانداردهای حسابرسی در ایران است. اما با وجود این این دو، تفاوت هایی نیز دارند و کاملا مشابه نیستند. به عبارتی نحوه شناسایی و یا حتی الزامات گزارش دهی در این دو گروه، کمی متفاوت است. که در ادامه به برخی از این تفاوت ها اشاره می کنیم:

  1. ضرورت ارائه سود عملیاتی در استانداردهای حسابداری ایران، یکی از تفاوت های این دو استاندارد به شمار می رود. در استاندارد بین المللی به این مساله بها داده نمی شود.
  2. IFRS می تواند با توجه به کارکرد و ماهیت اقلام، آنها را دسته بندی کند. البته در ایران نیز به همین شکل است به جز هزینه های عملیاتی که دسته بندی آنها با توجه به بهای تمام شده انجام می گیرد.
  3. از تفاوت های دیگر می توان به تفاوت اصطلاحات اشاره کرد.
  4. در استانداردهای حسابداری در ایران سعی می شود تا با ارائه زیان و یا سود خالص، درآمدها و هزینه های دیگر، شناسایی گردد تا بتوان تعدیلات سنواتی را اجرا نمود. اما در IFRS تنها زیان و سود خالص دوره به همراه درآمدها و هزینه های دیگر شناسایی و ارائه می گردند.
  5. در مواردی که هزینه ها و درآمدهای شناسایی شده قابل دسترس نباشند، در استانداردهای حسابداری ایران الزامی به ارائه زیان و سود نمی باشد. این در حالی است که در استاندارد IFRS تحت هر شرایطی، زیان و سود کلی نیز باید ارائه گردد

ضرورت آموزش استاندارد های حسابداری در ایران

حسابداری در ایران به عنوان یکی از مشاغل مهم و پر آوازه شناخته می شود که اغلب از بازار کار خوبی برخوردار است. یکی از جوانمردترین موضوعات در این زمینه، آموزش استانداردهای حسابداری است. آشنایی به خوبی با تکنیک ها، اصول و قوانین این حرفه امری ضروری است. اهمیت آموزش استانداردهای حسابداری ایران به دلیل ایجاد قوانین ثابت و مشخص برای تمامی امور حسابداری، قابل فهم بودن امور حسابداری برای حسابداران، فهم آسان گزارشات مالی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و تهیه گزارشات مالی با فرم مشخص و یکسان است.

دوره های آموزشی مختلف به منظور آموزش استانداردهای حسابداری برگزار می شوند و همین امر باعث شده تا این استانداردها در ایران ضروری شود. این دوره ها با هدف ارتقاء دانش حسابداران و مدیران مالی، به آن ها کمک می کنند تا در انجام امور حسابداری، مدیریت امور مالی شرکت ها و سازمان ها، و تهیه گزارشات مالی بدون مشکل عمل کنند. این آموزش ها از اهمیت ویژه ای در زمینه های مالیاتی نیز برخوردارند.

آموزش استانداردهای حسابداری گیتی حساب

پکیج در آموزش حسابداری گیتی حساب، پکیجی کامل برای یادگیری استانداردهای حسابرسی است که می تواند برای شروع حسابداری شما، بهترین انتخاب باشد. طراحی این آموزش ها به صورت گام به گام بوده و به زبان ساده و سلیس ارائه شده اند. به همین دلیل درک آنها برای حسابداران تازه کار و مبتدی نیز به راحتی امکان پذیر خواهد بود.

از آنجایی که از یک حسابدار حرفه ای و کاربلد انتظار میرود که در درجه اول به استانداردهای حسابداری تسلط داشته باشد تا بتواند به حسابرسی شرکت مورد نظر رسیدگی کند و این عدم اطلاع از استانداردهای حسابداری است که اگر در طول روند حسابداری نادیده گرفته شود بی شک خسارت های جبران ناپذیری برای شرکت مربوطه به دنبال خواهد داشت ما به شما پیشنهاد میکنیم آموزش استاندارهای حسابداری را پیش از شرکت در کلاس های آموزش حسابداری مقدماتی ببینید.

آموزش استانداردهای حسابداری

بهترین پکیج آموزش استانداردهای حسابداری

در صورتی که قصد خرید پکیج های آموزشی در زمینه استانداردهای حسابداری را دارید، بهتر است نخست کمی از دوستان و آشنایانی که در این حوزه فعالیت می کنند پرس و جو کنید تا در نهایت بتوانید با دیدی باز، بهترین پکیج آموزشی را خریداری کنید.

دقت فرمایید یکی از دوره های حسابداری خوب، پکیجی است که تمام استانداردهای حسابداری را آموزش دهد و دارای پشتیبانی نیز می باشد که اگر شما در هر زمان و مکان دچار سوال و یا مشکلی شدید بتوانید با همکاری واحد پشتیبانی مشکل خود را حل فرمایید

برای آموزش استانداردهای حسابداری در اصفهان به کجا مراجعه کنیم؟

در شهر اصفهان مسلما برای آموزش استاندارد های حسابداری به زبان ساده مراکز متعددی وجود دارد؛ ولی لزوما همه آنها بهترین نیستند. بهتر است قبل از خرید هر پکیج و یا شرکت در هر کلاسی، کمی به وبگردی بپردازید و به سایت های ارائه دهنده این خدمات مراجعه کنید. مسلما خدمات ارائه شده از سوی مراکز مختلف ویژگی های منحصر به فردی دارند.
شرکت گیتی حساب اسپادانا یکی از مراکز ارائه دهنده پکیج آموزش استانداردهای حسابداری در اصفهان است که توانسته رضایت کاربران را جلب نماید. مطالب ارائه شده در این پکیج می تواند به تمام ابهامات شما در این خصوص پاسخ داده و شما را بیشتر با این استانداردها آشنا نماید. مسلما برای ورود به بازار کار بین الملل در حوزه حسابداری نه تنها باید از این استانداردها اطلاع داشته باشید، بلکه باید در مورد آنها اطلاعات جامع و کافی نیز کسب کنید و استفاده از نرم افزار حسابداری را در نظر بگیرید.

سوالات متداول آموزش استانداردهای حسابداری 

هر شخصی که قصد یادگیری حسابداری را دارد و یا حسابدار یک شرکت است میبایست در دوره های آموزش استانداردهای حسابداری بازارکار گیتی حساب شرکت کند.

برای آموزش استانداردهای حسابداری در اصفهان کافیست پکیج های آموزش حسابداری گیتی حساب اسپادانا را خرید نمایید. پکیج های گیتی حساب به طور تفکیک شده شامل صفر تا صد حسابداری ویژه بازار کار، حسابداری ویژه شرکت ها، فروشگاه های اینترنتی، اندروید، دانشجویان، شرکت های تولیدی و صنعتی میباشد.

خانهآموزشمحصولاتتماس با ما